Ontwikkeling prototype regelbare electrolyser voor regionale smart grids

Douna Machinery ontvangt subsidie voor de volgende activiteiten:

Vanuit het klimaatakkoord en de Green Deal wordt de transitie naar duurzame vormen van energie in toenemende mate belangrijk, dit om de energievoorziening uiteindelijk in 2050 (volledig) duurzaam en CO2 neutraal te krijgen. Om tot dit doel te komen zal er gebruik moeten worden gemaakt van hernieuwbare elektriciteitsopwekking. Probleem hierbij is alleen dat er momenteel een grote mismatch is tussen opwekking en gebruik. Om deze mismatch tegen te gaan worden grootschalige oplossingen ontwikkeld om middels electrolysers hernieuwbare elektriciteit om te zetten in waterstof om groene energie op te kunnen slaan en de mismatch tussen vraag en aanbod weg te nemen.

Doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een prototype regelbare electrolyser voor regionale smart grids. De beoogde innovatie zal niet alleen goedkoper zijn, maar zal ook een hoger rendement hebben dan bestaande grootschalige oplossingen in de markt.

Dit project is mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.

Verkiezing Friese Onderneming 2024
 
Button