Waterstof technologie

Het industriële waterstofecosysteem in Noord-Nederland krijgt een forse impuls, die voortbouwt op het fundament van de eerste Hydrogen Valley van Europa. Daarvoor zorgt het project WAviatER: WAterstofproductietechnologie voor de Aviation sector en Energietoepassingen op Regionaal niveau. Begin deze maand heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland er subsidie voor toegekend vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het project gaat een Noord-Nederlands consortium groene waterstoftechnologie ontwikkelen. Consortiumpartners zijn Douna Machinery Leeuwarden, JB Besturingstechniek, REDStack, Demcon, Groningen Airport Eelde, New Energy Coalition en Rijksuniversiteit Groningen, ondersteund door TNO en VONK. De eerste concrete toepassing ligt op Groningen Airport Eelde, de ‘Hydrogen Valley Airport’. Daar gaat een te ontwikkelen electrolyzer groene waterstof produceren als emissieloze energiedrager voor lichte vliegtuigen, drones en grondmaterieel. “In Noord-Nederland is dit de eerste stap naar een ecosysteem van bedrijven die eigen producten voor de groene waterstofeconomie ontwikkelen.”

Consortium

Het WAviatER-project is deze maand van start gegaan, ondersteund met subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), toekend door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Het totale budget bedraagt 3,5 miljoen euro, waarvan de projectpartners zelf meer dan de helft inbrengen. Demcon leidt het consortium, dat verder bestaat uit de technologische koplopers Douna Machinery Leeuwarden, JB Besturingstechniek, REDstack, Groningen Airport Eelde, New Energy Coalition, Rijksuniversiteit Groningen.

Electrolyzers

De productie van ‘groene’ waterstof gebeurt in een zogeheten electrolyzer, die groene elektriciteit gebruikt om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Dit proces is momenteel op kleine schaal nog niet concurrerend met de grootschalige, aardgas gebaseerde productie van ‘grijze’ waterstof

Het project loopt tot oktober 2023; dan moet er op Groning Airport Eelde een draaiende installatie staan.

 

Rol voor Douna Machinery in Waviater Project: 

  • Stack ontwikkeling
  • Onderzoek naar lekdichtheid,
    • metingen en controle
  • Ondersteuning in ontwerp en uitvoering assemblage en service.
    • Service instructies
    • Assemblage instructies
  • Eindkwalificatie

Verkiezing Friese Onderneming 2024
 
Button