Methoden

Het engineeringsproces bij Douna is opgesplitst in een aantal hoofdstappen, te weten:

  • Probleemstelling
  • Ideegeneratie
  • Concept uitwerking
  • Toetsen van concept (proof of principle)
  • Uitwerken van concept
  • Detailontwerp en bestelspecificaties

In elke fase worden specifieke stappen doorlopen teneinde op een effectieve wijze tot de juiste oplossing te komen.

Bij de probleemstelling wordt door gesprekken met de klant vastgesteld wat de eisen en wensen zijn. Ook wordt gekeken welke waarde deze eisen hebben om een juiste volgorde van belangrijkheid te verkrijgen 

Bij de Ideegeneratie wordt de vraagstelling opgesplitst in hoofdfuncties die vervolgens met de "6-3-5 methode" worden uitgewerkt. 6-3-5 staat hier voor 6 personen die in 5 minuten 3 oplossingen bedenken en deze dan doorgeven aan de volgende persoon. De diverse oplossingen worden later getoetst aan de eisen en wensen van de klant en vormen een uiteindelijk concept

Het concept met de meeste voorkeur wordt getest op haalbaarheid door een kleine proefopstelling te maken.

Na slagen van de proef worden de definitieve details verwerkt in het ontwerp en is het pakket klaar voor vervaardiging. Als tekeningpakket gebruiken wij Autodesk Autocad en Inventor.

Verkiezing Friese Onderneming 2024
 
Button