Samenwerking

Douna is altijd op zoek naar samenwerking. Binnen de groep ligt de samenwerking op het gebied van:

  • Ideegeneratie
  • Maakbaarheid
  • Materiaalkeuzes
  • Kostprijsreductie

Ook heeft Douna contacten met onderwijsinstellingen zoals Hogescholen en Universiteiten. Zo blijft Douna op de hoogte van diverse nieuwe ontwikkelingen en worden prototype machines gebouwd op basis van de modernste theorie.

Uniek is hierbij dat Douna meedenkt met de onderwijsinstelling om zo tot een maakbaar en realistisch prototype te komen.

Verkiezing Friese Onderneming 2024
 
Button