Connecting Technologies

Douna Engineering

Douna Engineering biedt een  compleet pakket diensten vanaf probleemdefinitie of ideegeneratie tot een compleet afgerond project.

 

Tevens heeft Douna Engineering kennis en ervaring op het gebied van mechatronica en proces optimalisatie.

nl
|
en
|
de

Het engineeringsproces bij Douna Engineering is opgesplitst in een aantal hoofdstappen, te weten:

  • - Probleemstelling
  • - Ideegeneratie
  • - Concept uitwerking
  • - Toetsen van concept (proof of principle)
  • - Uitwerken van concept
  • - Detailontwerp en bestelspecificaties

In elke stap worden specifieke stappen doorlopen teneinde op een effectieve wijze tot de juiste oplossing te komen.

 

Bij de probleemstelling wordt door gesprekken met de klant vastgesteld wat de eisen en wensen zijn. Ook wordt gekeken welke waarde deze eisen hebben om een juiste volgorde van belangrijkheid te verkrijgen 

Bij de Ideegeneratie wordt de vraagstelling opgesplitst in hoofdfuncties die vervolgens met de "6-3-5 methode" worden uitgewerkt. 6-3-5 staat hier voor 6 personen die in 5 minuten 3 oplossingen bedenken en deze dan doorgeven aan de volgende persoon. De diverse oplossingen worden later getoetst aan de eisen en wensen van de klant en vormen een uiteindelijk concept

Het concept met de meeste voorkeur wordt getest op haalbaarheid door een kleine proefopstelling te maken.

Na slagen van de proef worden de definitieve details verwerkt in het ontwerp en is is het pakket klaar voor vervaardiging.

Pagina delen