Connecting Technologies

Douna Engineering

Douna Engineering biedt een  compleet pakket diensten vanaf probleemdefinitie of ideegeneratie tot een compleet afgerond project.

 

Tevens heeft Douna Engineering kennis en ervaring op het gebied van mechatronica en proces optimalisatie.

nl
|
en
|
de

Douna Engineering is altijd op zoek naar samenwerking. Binnen de groep ligt de samenwerking op het gebied van:

  • - Ideegeneratie
  • - Maakbaarheid
  • - Materiaalkeuzes
  • - Kostprijsreductie

Ook heeft Douna Engineering contacten met onderwijsinstellingen zoals Hogescholen en Universiteiten. Zo blijft Douna Engineering op de hoogte van diverse nieuwe ontwikkelingen en worden prototype machines gebouwd op basis van de modernste theorie.

Uniek is hierbij dat Douna Engineering meedenkt met de onderwijsinstelling om zo tot een maakbaar en realistisch prototype te komen.

 

Pagina delen