Connecting Technologies

Douna Group

Douna Group bestaat uit drie bedrijven die het mogelijk maken in één hand Turn Key een technisch project onder te brengen. Wij verzorgen het proces van idee tot werkende machine/productielijn. 

 

Omdat iedere processtap zijn eigen specialisme kent, zijn de activiteiten onderverdeeld in 4 bedrijven. Uiteraard kunt u ook bij elk bedrijf individueel terecht.

nl
|
en
|
de
13-03-15

Ontwikkeling nieuwe mogelijkheden meetsysteem voor olie- en gas

Sinds een aantal jaren is Douna actief in de ontwikkeling van oplossingen voor de olie- en gasindustrie. Zoals eerder al op deze website vermeld, is Douna bezig met de ontwikkeling van complexe meetsystemen welke een online-substantiemeting uit kunnen voeren in olie/ of gasleiding. Met dit actieve meetsysteem kan door het direct anticiperen op diverse samenstellingen binnen een boring het rendement van een olie- of gasboring verhoogd worden.

Op dit moment worden bij Douna testen uitgevoerd ten behoeven van de uitbreiding van de mogelijkheden van een reeds bestaand meetsysteem. Door deze ontwikkeling kunnen bepaalde unieke eigenschappen gemeten worden binnen het bestaande ontwerp van de Multi Phase Flow Meter, zonder dat er de nu standaard bewerkelijke en grote externe meetunits nodig zijn. Dit levert een directe kostenbesparing op voor zowel aanschaf als gebruik en heeft een positief effect op de doorlooptijd. Lees meer over deze units bij onze cases.

Pagina delen